دوره 2، شماره 1 - ( بهار (پساکرونا) 1399 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 47-29 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Beishami B, Asadi Amir T, Salehi S. A Study of Post- Corona Ecological Reconstruction Strategies, Case study: Mazandaran Rural Areas. Tour Res 2020; 2 (1) :29-47
URL: http://tr.richt.ir/article-7-493-fa.html
بیشمی بهار، اسدی امیری تهمینه، صالحی صادق. بررسی راهکارهای بازآفرینی بوم‌گردی در دوران پساکرونا (مطالعه موردی: مناطق روستایی مازندران). پژوهش گردشگری. 1399; 2 (1) :29-47

URL: http://tr.richt.ir/article-7-493-fa.html


1- استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران ، bbeishami@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری توریسم، دانشگاه الگارو پرتِغال، فارو، پرتغال
3- دانشیار، گروه جامعه‌شناسی محیط‌زیست، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران
چکیده:   (2387 مشاهده)
بروز و گسترش پدیده ای به نام ویروس کرونا همه فعالیت‌های گردشگری از جمله بوم گردی را تحت تأثیر قرار داده است. آنچه تا کنون بر ادبیات این حوزه مطالعاتی، همانند سایر حوزه ها- غالب بوده است، همانا مطالعه و بررسی توسعه بوم گردی جهت تقلیل اثرات منفی و گشودن اقدامات توسعه ای بوده است. اما توقف نسبتا طولانی فعالیت‌های بوم گردی در کشور، این سوال را مطرح می کرد که در دوران پسا کونا، چگونه می‌توان فعالیت‌های بوم گردی را دوباره آغاز کرد. در این راستا،  مطالعه حاضر در صدد پاسخ به پرسش‌های زیر در زمینه فعالیت‌های بوم گردی، تأثیرات ویروس کرونا و راهکارهای بازآفرینی بوم گردی در دوران پسا کرونا است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مناطق بوم گردی در شرق مازندران تشکیل می‌دهد و برای انتخاب نمونه‌ها نیز  از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های تحقیق، روش مصاحبه کیفی به کار رفته و در آن با تعدادی از صاحبان اقامتگاههای بوم گردی مصاحبه شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که: (1)، ذی نفعان ضرورتی بر توقف کامل اقامتگاههای بوم گردی نمی‌دیدند و معتقد بودند که بهره برداری و استفاده بوم گردان به خاطر فاصله گذاری اجتماعی طبیعی با رعایت حداقل پروتکل‌های بهداشتی امکان‌پذیر می‌باشد(2)، امنیت بهداشتی اقامتگاههای بوم گردی در حد اقامت و ماندن در منزل است،(3)، حداقل یک فاصله زمانی سه ساله برای بازگشت به دوران عادی لازم می‌باشد که البته دوران بازگشت به اوج در آینده نزدیک متصور نیست،(4)، بازآفرینی فعالیت‌های بوم گردی نیازمند ایجاد تشکل قوی منطقه‌ای نظیر انجمن صنفی بوم گردی شرق مازندران می‌باشد تا تعامل سازنده با حاکمیت ایجاد شود، (5)، برای بوم گردی‌های تازه تأسیس، تسهیلات مالی فراهم گردد تا بتواند فعالیت‌های بوم گردی را دوباره آغاز نمایند. در حالی که سایر تحقیقات با استفاده از داده‌های ثانویه و در سطح ملی و کلان به بررسی  تأثیرات کرونا بر شاخص‌های اقتصادی پرداختند، تحقیق حاضر با استفاد از داده‌ها اولیه و میدانی به تجزیه و تحلیل تجربیات فردی دست اول در مورد تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا بر بوم گردی در سطح جامعه محلی پرداخته است.
متن کامل [PDF 614 kb]   (536 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: برنامه ریزی
دریافت: 1399/7/30 | پذیرش: 1399/9/10 | انتشار: 1399/9/20

فهرست منابع
1. Akbari, A., Gharakhloo, M. (1389). Ecotourism: A New concept in Urban Geography. Tehran: Entekhab Publication.
2. Anup, C., Kedar, R., & Ramesh, S. (2015). Role of ecotourism in environmental conservation and socioeconomic development in Annapurna conservation area. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 22(3), 251-8. [DOI:10.1080/13504509.2015.1005721]
3. Azkia, M., Rashidi, A. & Partazian, K. (1390). Qualitative Methods: From Theory to Practice, Vol. 2. Tehran: Keyhan Publication.
4. Dram, A., Alan M. (1387). Introduction to Planning and Ecotourism, Translated by Mohsen Ranjbar. Tehran: Entekhab Publication.
5. Gupta, N, Tomar, A, Kumar, V. (2020). The effect of COVID-19 lockdown on the air environment in India, Global Journal of Environmental Sciences Management. 6(SI), 31-40.
6. Hariri, N. (1385). Principle and Qualitative Methods. Tehran: Islamic AzaD University.
7. Havenegard, C. (1994). Ecotourism, The Journal of Tourism studies. 15.
8. https://www.nationalgeographic.com/science/2020/06/why-rural-hospitals-may-not-survive-coronavirus.access date: 08/06/2020. [DOI:10.1055/s-0040-1721631]
9. https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/covid-safe-australia-roadmap.pdf.accees date: 09/06/2020.
10. International Labour Organization. (2020). COVID-19 and the tourism sector. Etrieved from: https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm.
11. Interview with Baman Aghaee, key informant and activit in Sperz Ecotourism in Kaali village, Savadkoo Township, Interviewer: Tahmineh Aadi Amiri, 10-May, 2020.
12. Interview with Darzi, Mohammad, Acitivist in Minci Ecotourism in Naft Chaal Village, North Savaad Kooh, Interviewer: Tahminej Asadi Amiri, 23-May-2020.
13. Interview with Graoosian, Yahya, Key Informant and Tooba Ecotourism Activisit in Kadir Village, Noshar Township, Interviewer: Tahminej Asadi Amiri, 11-May-2020.
14. Interview with Hor Mansoori, Key informant and environmental activist in the village of Zeevan and Mian Kaleh region, Neka Township, Interviewer: Tahmineh Asad Amiri, Sadegh Salehi, 6-May,2020, 2020.
15. Interview with Hossein beygi, Ali, Activist in Cham & Chasht Ectourism in Porseh Village, Tonekabon Township, Interviewer: Tahmineh Asadi Amiri, 10-May, 2020.
16. Interview with Kaleejm Activst in Padarood ecotourism in Garma Post village, Noshahr Town ship, Interviewer: Tahmineh Asadi amiri, 16-May,2020, 2020.
17. Interview with Khajehan, Amir, Masso Ecotourism Activist in Islam Abad Village, Nooshar Township, Interviewer: Tahminej Asadi Amiri, 13-May-2020.
18. Interview with Khayyernia, Ali, Key Informant and Vannosheh Ecotourism Activist in Yakhkesh Village, Behshar Township, Interviewer: Tahminej Asadi Amiri, 13-May-2020.
19. Interview with Masoomeh vahedi, key Informant and activist in ecotourism of Roojeen in the vllage of Safarian, Hezarjarib, Neka Township, Interviewer: Tahmineh Asadi Amiri, Sadegh Salehi, 6-May,2020, 2020.
20. Interview with Mehrzad Khalatbari, Key informant and activist in ecotourism in Jannan Roodbar village, Ramsar Township, Interviewer: Tahmineh Asadi amiri, 16-May,2020, 2020.
21. Interview with Mohammad Javad Rahmani Khalili, Key informant nd activist in ecotourism in Khalin Shahr, Behshar Township, Interviewer: Tahmineh Asadi Amiri, Sadegh Salehi, 6-May, 2020.
22. Interview with Najjar Karimi, Activist in Zarbeen Ecotourism in Saroos Village, Noshahr Township, Interviewer: Tahmineh Asadi amiri, 16-May,2020, 2020.
23. Interview with Saadati, Mohammad, Key Informant and Sort Ecotourism Activist in Malkhast Village, Sari Township, Interviewer: Tahminej Asadi Amiri, 23-May-2020.
24. Interview with Salehani, Jamal, Key Informant and Saraye Mirza Ecotourism Activist in Salehan Village, Noshahr Township, Interviewer: Tahminej Asadi Amiri, 03-May-2020.
25. Marthan, H. (1991). Ecotourism and sustainable Development: who owns paradise? Washington D.C: Island press.
26. Mazandaran Governorship. (2016). The Report of Socio- Cultural & Economic Development in Mazandaran. Sari: Mazandaran Local Government.
27. Mazandaran Organization of Budget and Planning. (1395). The Census of Mazandaran. Sari: Office of the Census.
28. Maznadarn Organizatio of Cultural Heritage, Handicraft & Tourism. (1389). The Report of Ecotourism State in Mazandarn. Sari: Office of Tourism.
29. Midmore, P. (2000). The economic value of walking in rural wales. Ramblers, Association in Wales. Wrexham wale.
30. Mohammadpoor, A. (1390). Qualitative Method, Anti Method and Plan in Qualitative Methodology. Tehran: Jamehshenasan Publication.
31. Natural Geography. (2020). why rural hospitals may not survive coronavirus,
32. Nepal, S. K. (2002). Mountain Ecotourism: Global Perspective on challenges and opportunities. Northern British Cloumbia: University of Northern British Cloumbia.
33. Neth, B. (2008). Ecotourism as a Tool for Sustainable Rural Community Development and Natural Resources Management in the Tunel Sap Biosphre Reserve. Kassel: Kassel University Press.
34. Organization of Cultural Heritage, Handicraft &Tourism. (1389). The Report of the Committee of Travel Facilitation. Tehran: Office of Tourism.
35. Owe, F. (1378). Introduction to Qualitatie Research, Translated by H. Jalili. Tehran: Ney Publication.
36. Potter, J. D. (2009). Ecoturism in Thailand's Andaman cost: An assessment of modes, localities and mediators, A master thesis. Singapor: National Univerty of Singapor.
37. Prime Minister of Australian. (2020). Road Map of Covid Safe,
38. Salehi, S. (1389). Analysis of Ecotourism in Tourism Development in Mazandaran Rural Areas. Sari: Mazandaran Organization of Cultural Heritage, Handicraft & Tourism.
39. Samson L., Vineeth V., Constantin M., & Siying L. (2020). How efficient are the lockdown measures taken formitigating the COVID-19 epidemic?
40. Sharma, A., Paudel, G. T., Shrestha, K., & Tripathi, S. (2018). Ecotourism in Gaurishankar Conservation Area: Source of Income, Satisfaction and Perception of Local People. Internationa Journal of Tourism, 4, 8-13.
41. Snyman, S. (2016). The role of private sector ecotourism in local socio-economic development in southern Africa. Journal of Ecotourism, 247-68. [DOI:10.1080/14724049.2016.1226318]
42. Somekh, B., Lewin, C. (2005). Research Methods in the Social Sciences. London: Sage.
43. Strauss, A., Korbin, J. (1392). Introduction to Qualitative Research: Techniques and Procedure of Generating Grounded Theory, Translated by Ebrahim Afshar. Tehran: Nay Publication.
44. The Europen Parliament. (2020). Coronavirus and future plan. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
45. The World Travel & Tourism Council (2020). Tourism Sector Globally. Retrieved from https://wttc.org
46. The World Tourism Organization. (2020). Coronavirus and touris industry,
47. United Nation Environment Program. (2020). what-COVID-19 -means-ecotourism. Retrieved from https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/what-COVID-19 -means-ecotourism.
48. United Nation World Tourism Organization. (2020). Impact assessment of the COVID-19 outbreak. Retrieved from https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-COVID-19 -outbreak-on-international-tourism
49. Weaver, D. B., Lawton, J. L. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28, 1168-1179. [DOI:10.1016/j.tourman.2007.03.004]
50. Yadav, D. Maheshwari, H. Chandra.U, (2020). Outbreak prediction of COVID-19 in most susceptible countries. Global Journal of Tourism Management. 6(SI): 1-20.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.